บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: นายพุทธา นารีวงศ์

นายพุทธา นารีวงศ์

นายพุทธา  นารีวงศ์
นายพุทธา นารีวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 
กล่าวว่า ได้รับความไว้วางใจจากพ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวเสนางคนิคม 
เลือกให้เป็นตัวแทนบริหารท้องถิ่น ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 นับเป็นเวลา 1 ปีกับ 8 เดือน ที่เข้ามากุมบังเหียน
ในเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ก็ทำงานด้วยความสะดวกราบรื่นดีมาก 
จะมีปัญหาก็งบประมาณที่มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 
หรือตามนโยบายที่เคยหาเสียวไว้กับ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ทว่า 
ก็ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนที่เดือดร้อนมากเป็นอันดับแรก เช่น ที่ผ่านมา 
ชาวเสนางคนิคม ประสบปัญหาภัยแล้งกันมาก น้ำดื่ม น้ำใช้ไม่เพียงพอ 
จึงต้องมีการก่อสร้างประปาในเขตเทศบาลเสนางคนิคมเพิ่มขึ้นอีก 1 จุด 
จากเดิมมีอยู่ 2 จุดรวมเป็น 3 จุด ก็เชื่อว่า ชุมชน จำนวน 8 ชุมชน ประชากร กว่า 5,000 คน 
ในเขตเทศบาลเสนางคนิคม จะมีน้ำใช้ตลอดปี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai