บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: นายโทน แจ่มใส

นายโทน แจ่มใส


   (ผู้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)   
การที่เรานำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตแบบพอมี พอกิน ซึ่งเป็นรากฐานของการใช้ชีวิต หากคนเราเห็นแก่ได้มากกว่าให้จะมีความสุขได้อย่างไร เราทุกคนจึงควรดำรงชีวิตแบบพอเพียงไม่ใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป เดินทางสายกลาง ไม่ตึงจนเกินไป ไม่หย่อนจเกินไป
http://fiveteen66.blogspot.com/p/blog-page_5604.html?m=1

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai