บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: นายสวน ทองวรณ์ (พ่อใหญ่สวน)

นายสวน ทองวรณ์ (พ่อใหญ่สวน)

ประวัติบุคคลดี.....ศรีอำนาจเจริญ
ปัจจุบันประกอบอาชีพทำนา  และหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ
ประกอบอาชีพเสริมปลูกหม่อนเลี้องไหม  ทอผ้า  
พ.ศ.2420  ได้ตั้งกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขึ้น
พ.ศ.2543  เปลี่ยนชื่อกลุ่มจากชื่อเดิมเป็น  แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าไหม  จนถึงปัจจุบัน
http://tasasinlisang.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai