บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: นายประจักษ์ หินทอง

นายประจักษ์ หินทอง



ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง อ.เมือง จ.อำนจเจริญ
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2548 –จนเกษียณอายุราชการ(1ตุลาคม 2555)
http://kruthai1.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai