บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: นางสมจิตร แก้วมีศรี

นางสมจิตร แก้วมีศรี


เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์๑ระดับ ๓เมื่อวันที่๒๒เดือน สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๒๘
ที่โรงเรียนอำนาจวิทยาคม อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 
ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ ที่โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 
อำเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี ย้ายมาปฏิบัติราชการตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๕ 
ที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม อำเภอ ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง 
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอำนาจเจริญ สังกัดสำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai