บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: นายสมัย สุทธสิงห์

นายสมัย สุทธสิงห์

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ผู้อำนวยการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเค็งใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
http://kondeenayokyong.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai