Pages

Pages

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

นายอมต รบกล้า


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29
ที่อยู่ 122 หมู่ที่ 6 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ 
 จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 045-272337


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น