บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: ครูเสาร์ วัยพันธ์

ครูเสาร์ วัยพันธ์

 
ได้จัดกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พานักเรียนปลูกผักปลอดสารพิษและปลูก 
 ข้าวเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน
-การบริหารสถานศึกษาให้มีความเรียบร้อยมุ่งมั่นปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลากรในโรงเรียน
http://krudeenaiduangjaiteacherlove.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai