Pages

Pages

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

นายสมร ประทุมชาติ


ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี จังหวัดอุบลราชธานี และรับนักศึกษาจากวิทยาลัยมาฝึกงานที่ประทุมชาติฟาร์ม จนถึงปี 2550 ประมาณกว่า 10 รุ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น