บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: นางจิตนิภา นนทสินรฐา

นางจิตนิภา นนทสินรฐา

รางวัลที่ได้รับ
-รางวัลครูดีเด่นคหกรรมศาสตร์  2538
-รางวัลครูผู้มีงานวิจัยดีเด่น  สพม  29  ปี 54
-ครูชำนาญการพิเศษ  ปี 2552
-หนึ่งแสนครูดี วันครู ปี2557
http://krudeenaidungjai.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai