บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: นางพยอม วันสุดล

นางพยอม วันสุดล

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ
1. ได้รับประทานเหรียญ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว ) จากผู้แทนพระองค์ เนื่องในทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อกิจการแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai