บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: นายนิรันดร์ วันทาพงษ์

นายนิรันดร์ วันทาพงษ์

คุณธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง
คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่น และสังคม 
เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน สร้างความสามัคคี
 ในหมู่คณะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นทั้งการช่วยเหลือผู้เรียน
 โดยอุทิศเวลาและเสียสละทำการสอนซ่อมเสริม 
 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai