บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: ครูทัศนีย์ ครูดีในดวงใจ

ครูทัศนีย์ ครูดีในดวงใจ

บุลลากรดีเด่น
ผลงานดีเด่น พ.ศ. 2551 รับประทานโล่รางวัลครูผู้จัด 
กิจกรรมเอดส์ดีเด่นงานเอดส์โลกจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ 
พ.ศ. 2550 รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โดยผู้แทนพระองค์คือพระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ พ.ศ.2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai