บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: คุณพ่อทองสุข ประกาพันธ์

คุณพ่อทองสุข ประกาพันธ์


เป็นสมาชิกเทศบาลอำนาจเจริญเมื่อ พ.ศ. 2554 
ทำหน้าที่ได้ 7-8 เดือนก็หมดวาระขณะที่ท่านดำรง
ตำแหน่ง ท่านได้ประสานงานของบประมาณมาพัฒนาพื้นที่แ
ละรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านในเขตที่คุณพ่อดูแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai