บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: นางพรทิพย์ วุฒิภา

นางพรทิพย์ วุฒิภา

สถานที่ปฏิบัติงาน  โรงเรียนอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
เลขที่ ๒๖ หมู่ ๑๒ ถนนชยางกูร  ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗000
โทรศัพท์ 0๔๕๕๑๑๙๕๙  โทรสาร 0๔๕๕๑๑๙๖0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai