บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: นางข่าย จันทะบุตร

นางข่าย จันทะบุตร


แม่ดีเด่นระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2546
รางวัลแม่ดีเด่นระดับจังหวัดอำนาจเจริญ  ปี 2546 
ประเภทแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
-           รางวัลชมรมผู้สูงอายุระดับประเทศ ปี 2556
-           เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ 3 สมัย
-           เป็นประธานกองทุนหมู่บ้าน บ้านโนนโพธิ์ 5 ปี
-          เป็นประธานลูกเสือชาวบ้านตำบลโนนโพธิ์
-           เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai