บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: ครูวิชัย ทาจันทร์

ครูวิชัย ทาจันทร์


ผลงานที่ผ่านมา 
-รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้น
-เกียรติบัตรครูดีเด่น  สายงานการสอน
http://teacheramnat.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai