บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ: นาย สุระพงษ์ นาคสุด

นาย สุระพงษ์ นาคสุด

ประวัติการทำงาน
เคยรับราชการครู อายุราชการ 26 ปี รับราชการเมื่อปี 2521-2548
อดีตประธานชุมชนโนนจาน (ผญบ.) เมื่อปี 2550-2552
http://kanthika63.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © บุคคลสำคัญใน จ.อำนาจเจริญ Urang-kurai